Om klinikken

Klinikken er en kompaniskabspraksis, som ejes af 3 læger.

Der er ansat 1 sekretær og 1 sygeplejerske. Desuden oftest uddannelseslæger og aktuelt 2 lægestuderende.

Klinikken er godkendt som uddannelsessted for yngre læger, som vil være Speciallæge i Almen Medicin. Det er forskelligt, hvor langt lægerne er kommet i deres speciallægeuddannelse.

Sygeplejersken har selvstændige konsultationer ved f. eks. blodtrykskontroller, sukkersygekontroller og KOL. Desuden foretager hun lungefunktionsundersøgelser, hjertekardiogram, blodprøver, vaccinationer, sårbehandling osv.

Det lille hold bestående af lægestuderende, varetager diverse sygeplejerskeopgaver.

Praksis er beliggende i stueetagen, og der er derfor gode adgangsforhold.