Tidsbestilling

Brug de fortrykte konsultationsmuligheder, og/eller skriv gerne oplysninger i tomt felt.

Det er kun tilladt at bestille én tid pr. dag.

Tider til børneundersøgelser, graviditetskontroller, attester, operationer, samtaler og spiraloplæggelser,  skal  bookes ved telefonisk henvendelse til sekretæren.  Forsøges det alligevel, bliver  din tid efterfølgende afvist.

Patienter med flere forskellige kroniske sygdomme tilbydes årskontrol for de enkelte sygdomme. Der kan kun tilbydes konsultation til én årskontrol af gangen. Dette for at sikre bedst mulig gennemgang af informationerne til de enkelte sygdomme.

Tider til blodprøve bedes booket ved vores sygeplejeske.